متاسفانه مسعولین تصمیم گیرنده باغ تاریخی و مهم مستوفی دونه سر بابل را به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری واگذار کردند این در حالی است که دانشگاه نوشیروانی بارها برای این واگذاری اقدام کرده بود که با سکوت مسعولان مواجه میگردید.

این اقدام عجیب که به قراردادترکمن چای هم معروف شده است در بابل اعتراض کلیه شهروندان بابلی را در پی داشت و در همین راستا جناب حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس اسلامی نامه ای اعتراض آمیز به صورت کتبی به وزیر کشور اراعه داده.

 

منبع : babolweb |اتفاقی عجیب در بابل_ واگذاری باغ تاریخی مستوفی بابل به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
برچسب ها : بابل ,دانشگاه ,طبیعی ساری ,منابع طبیعی ,دانشگاه کشاورزی