????‍ رکوردشکنی عجیب جهت کسب ۲ کرسی پارلمان در بابل؛
 ???? ۷۲ نفر در بابل داوطلب انتخابات مجلس شدند

????در روز پایانی نام‌نویسی داوطلبین #مجلس_یازدهم در بابل، ۲۵ تن نام‌نویسی کردند.
????با احتساب ۴۷ داوطلب تا روز گذشته، تعداد کل داوطلبین انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه بابل به ۷۲ تن رسید که افزایش ۱۹ داوطلب را نسبت به انتخابات مجلس دهم نشان می‌دهد.
????از این ۷۲ تن، تنها ۲ تن زن و مابقی مرد هستند.
????۷۲ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم در بابل عبارتنداز:

روز نخست
????۱- #حسن_حسن‌نتاج
????۲- #غلامرضا_بلبل‌امیری

روز دوم
????۳- #سیدعلی_آقازاده_دون
????۴- #مصطفی_عزالدین_فومشی
????۵- #محمد_حسن‌پور_درازکلا
????۶- #مهدی_علی‌زاده
????۷- #سیدمجید_طاهری_درکاهی
????۸- #حسین_حسین‌زاده_درون‌کلا
????۹- #علی‌اکبر_جباری_گنجی

روز سوم
????۱٠- #احمد_آراییان
????۱۱- #محمد_صالح_گروی
????۱۲- #چنگیز_قربان‌زاده_ارمکی
????۱۳- #کاظم_مهرعلی‌تبار_فیروزجایی

روز چهارم
????۱۴- #رضا_قاسمی
????۱۵- #محمدرضا_بابائی_درزی
????۱۶- #حسین_صبا
????۱۷- #مهدی_زارع_سخویدی
????۱۸- #سیدعلی‌اصغر_آقاجان‌زاده_توری
????۱۹- #عبدالعلی_پوراکبر_کراتی
????۲٠- #محمود_پیکانی
????۲۱- #حمیدرضا_توسلی
????۲۲- #محمدرضا_بذری_پیتکا
????۲۳- #سیدرضا_ابراهیم‌زاده_گنجی
????۲۴- #سیدیاسر_قربان‌پور_گنجی

روز پنجم
????۲۵- #علی‌اصغر_صمدی
????۲۶- #رمضانعلی_اسداله‌نیا_چاری
????۲۷- #لیلا_اسمعیل‌نژاد
????۲۸- #میرهادی_علی‌نیا_اطاقسرا
????۲۹- #محمد_گلستانی‌راد
????۳٠- #حسن_عموزاده_سماکوش
????۳۱- #ولی_رضازاده
????۳۲- #حسن_فاضلی_هریکندی
????۳۳- #علیرضا_یداله‌زاده_چاری
????۳۴- #مهدی_حیدرپور
????۳۵- #علی‌اکبر_ناصری
????۳۶- #مصطفی_کاظم‌زاده_سنگرودی
????۳۷- #محمود_عسگردون
????۳۸- #اصغر_تقی‌نتاج
????۳۹- #سیدمحسن_پاک‌نهاد

روز ششم
????۴٠- #عابدین_مومنی
????۴۱- #شهریار_شیرخانی
????۴۲- #حسن_تقی‌پور_کران
????۴۳- #عزیزاله_صانعی‌فر
????۴۴- #خیراله_اکبرزاده_جلودار
????۴۵- #علی_کریمی_فیروزجایی
????۴۶- #سیف‌اله_علی‌نیا
????۴۷- #علی_نیازی_اوریمی

روز هفتم و پایانی
????۴۸- #احمد_فاطمی
????۴۹- #نادعلی_علی‌زاده_فرد
????۵٠- #محمدرضا_نقی‌پور
????۵۱- #سیداسماعیل_جلیلی_مرزبالی
????۵۲- #محسن_حلالخور_میرکلائی
????۵۳- #محمد_علیجانی_اردشیر
????۵۴- #علی_فیروززاده_پاشا
????۵۵- #سعید_مشائی
????۵۶- #حمید_روحی
????۵۷- #سید_حسن_حسینی
????۵۸- #حسین_نیازآذری
????۵۹- #محمدحسن_رضانژاد
????۶۰- #مصطفی_ارزانیان
????۶۱- #سید_علی_علی‌احمدی
????۶۲- #همت‌اله_طاهرنژاد_لداری
????۶۳- #حسین_مقیم‌پور_بیژنی
????۶۴- #مهدی_سعادتی_بیشه‌سری
????۶۵- #ایمان_عباس‌پور
????۶۶- #رضوان_نجاریان_درزی
????۶۷- #احمد_جعفری
????۶۸- #علی_نجفی_خوشرودی
????۶۹- #سیده_مهری_جعفری_عالی‌زمینی
????۷۰- #مهدی_سجودی
????۷۱- #محمد_طالبی_چاری
????۷۲- #قاسم_گرجی_بندپی

شنبه، ۱۶ آذر ۹۸.


 

منبع : babolweb |رکوردشکنی ثبتِ نام متقاضیانِ دو کرسی در مجلس
برچسب ها : مجلس ,مهدی ,محمد ,داوطلب ,حسین ,انتخابات ,انتخابات مجلس ,مجلس یازدهم ,داوطلب انتخابات